Il-liġi primarja tal-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU TA’:

l-liġi primarja tal-UE

X’INHI L-LIĠI PRIMARJA?

PUNTI EWLENIN

Il-liġi primarja, magħrufa wkoll bħala sorsi primarji, hija derivata:

Kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi primarja:

SFOND

Minbarra l-liġi primarja, il-liġi tal-UE hija bbażat fuq sorsi sekondarji u supplimentari:

Il-ftehimiet internazzjonali ma’ pajjiżi mhux tal-UE jew ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali huma wkoll parti integrali mid-dritt tal-Unjoni. Dawn il-ftehimiet huma separati mil-liġi primarja u l-leġiżlazzjoni sekondarja u jiffurmaw kategorija sui generis. Skont xi sentenzi tal-QĠUE, dawn jista’ jkollhom effett dirett u l-forza legali tagħhom hija superjuri għal-leġiżlazzjoni sekondarja, li għalhekk għandha tikkonforma magħhom.

DOKUMENT EWLIENI

Verżjonijiet konsolidati tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea — Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Annessi tal-Protokolli għat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Dikjarazzjonijiet annessi mal-Att Finali tal-Konferenza Intergovernattiva li adottat it-Trattat ta’ Lisbona, iffirmati fit-13 ta’ Diċembru 2007 — Tabelli ta’ ekwivalenzi (ĠU 202, 7.6.2016, pp. 1-388)

l-aħħar aġġornament 13.03.2020(1) Ir-Renju Unit ħareġ mill-Unjoni Ewropea u sar pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.