Atti unilaterali

 

SOMMARJU TA’:

Artikolu 288 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 289 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

X’INHU L-GĦAN TAL-ARTIKOLI 288 U 289 TAT-TRATTAT DWAR IL-FUNZJONAMENT TAL-UNJONI EWROPEA (TFUE)?

Dawn jiddeskrivu l-atti unilaterali ewlenin tal-Unjoni Ewropea (Artikolu 288), u b’mod partikolari dawk li huma atti legali (Artikolu 299).

PUNTI EWLENIN

X’inhuma atti unilaterali?

X’inhuma t-tipi differenti ta’ atti unilaterali?

L-istatus legali tal-atti unilaterali

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea – Is-Sitt Parti – Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 2 — Atti legali tal-Unjoni, proċeduri ta’ adozzjoni u dispożizzjonijiet oħrajn — Taqsima 1 — L-atti legali tal-Unjoni — Artikolu 288 (ex Artikolu 249 TKE) (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 171-172)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 2 — L-atti legali tal-Unjoni, Proċeduri ta’ adozzjoni u dispożizzjonijiet oħra — Taqsima 1 — L-atti legali tal-Unjoni — Artikolu 289 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 172)

l-aħħar aġġornament 21.03.2018