Kummerċ intra-UE fi u importazzjonijiet ta' embrijuni ta' bovini

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 89/556/KEE — kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-UE fi u l-importazzjoni minn pajjiżi mhux tal-UE terzi ta’ embrijuni bovini

X'INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Revoka

Ir-Regolament (UE) Nru 2016/429 jirrevoka u jissostitwixxi d-Direttiva 89/556/KEE b’effett mill-21 ta' April 2021.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mid-29 ta’ Settembru 1989. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha f'liġi nazzjonali sal-1 ta’ Jannar 1991.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Direttiva tal-Kunsill 89/556/KEE tal-25 ta’ Settembru 1989 dwar kondizzjonijiet ta' saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju fi u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' embrijoni ta' annimali domestiċi tal-ispeċi tal-ifrat (ĠU L 302, 19.10.1989, p. 1-11)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 89/556/KEE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/168/KE tal-4 ta' Jannar 2006 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet tas-saħħa tal-annimali u taċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjoni fil-Komunità ta' embrijuni bovini u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2005/217/KE (ĠU L 57, 28.2.2006, pp. 19-34)

Ara l-verżjoni konsolidata tad-Deċiżjoni 2006/168/KE.

Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016 dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa tal-annimali (“Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali”) (ĠU L 84, 31.3.2016, pp. 1-208)

l-aħħar aġġornament 04.05.2020