L-iżgurar tal-kummerċ ta’ fawna u flora selvaġġi li ma jheddidx is-sopravivenza tagħhom

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 — dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

X'INHU L-GĦAN TA' DAN IR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Kontrolli tal-kummerċ

Organizzazzjoni u komunikazzjoni

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mill-1 ta' Ġunju 1997.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta' speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (ĠU L 61, 3.3.1997, pp. 1–69)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 338/97 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata għandha biss valur ta' dokumentazzjoni.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 865/2006 tal-4 ta’ Mejju 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom (ĠU L 166, 19.6.2006, pp. 1-69)

Ara l-verżjoni konsolidata

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 792/2012 tat-23 ta' Awwissu 2012 lli jistipula regoli għat-tfassil ta’ permessi, ċertifikati u dokumenti oħrajn ipprovduti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 865/2006 (ĠU L 242, 7.9.2012, pp. 13-45)

Ara l-verżjoni konsolidata

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/451 tas-6 ta' Marzu 2015 dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta' Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (CITES) (ĠU L 75, 19.3.2015, pp. 1-3)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/736 tas-7 ta' Mejju 2015 li jipprojbixxi l-introduzzjoni fl-Unjoni ta' eżemplari ta' ċerti speċijiet ta' fawna u flora selvaġġi (ĠU L 117, 8.5.2015, pp. 25-44)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar l-Approċċ tal-UE kontra t-traffikar ta’ Organiżmi Salvaġġi (COM(2014) 64 final, 7.2.2014)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Pjan ta’ Azzjoni tal-UE kontra t-Traffikar ta’ Organiżmi Selvaġġi (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

l-aħħar aġġornament 27.7.2017