Sistema ta’ eżenzjonijiet doganali tal-UE

SOMMARJU TA':

Ir-Regolament (KE) Nru 1186/2009 – it-twaqqif ta’ sistema ta’ eżenzjonijiet mid-dazji doganali

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Huwa jippermetti l-għoti ta’ eżenzjoni mid-dazji li normalment ikollhom jitħallsu kemm fuq il-prodotti li jiġu importati fl-UE kif ukoll fuq dawk li jiġu esportati minnha.

Huwa jistabbilixxi l-każijiet li fihom l-eżenzjoni mid-dazji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni u l-miżuri adottati abbażi tal-Artikolu 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) (ex-Artikolu 133 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea) jingħataw meta l-prodotti jiġu importati fl-UE jew esportati minnha.

PUNTI EWLENIN

EŻENZJONI MID-DAZJI TAL-IMPORTAZZJONI

Hemm diversi kategoriji ta’ prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni mid-dazji tal-importazzjoni. Soġġetti għal ċerti kundizzjonijiet, il-prodotti jkunu ħielsa mid-dazji tal-importazzjoni meta jikkonċernaw:

Proprjetà personali:

Oġġetti ta’ valur negliġibbli, oġġetti mhux kummerċjali, oġġetti kapitali u oġġetti li jkunu fil-bagalji personali tal-vjaġġaturi:

Prodotti agrikoli, bijoloġiċi, kimiċi, farmaċewtiċi u mediċi:

Kategoriji oħrajn:

Meta l-eżenzjoni mid-dazji tal-importazzjoni tkun soġġetta għal użu partikolari tal-oġġetti, il-persuna kkonċernata tkun responsabbli sabiex tipprovdi lill-awtorità kompetenti bi prova li dawn il-kundizzjonijiet ġew issodisfati. F’din is-sitwazzjoni, huma biss l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż tal-UE kkonċernat li jistgħu jagħtu din l-eżenzjoni.

EŻENZJONI MID-DAZJI TAL-ESPORTAZZJONI

Hemm diversi kategoriji ta’ prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni mid-dazji tal-esportazzjoni. Soġġetti għal ċerti kundizzjonijiet, il-prodotti jkunu ħielsa mid-dazji tal-esportazzjoni meta jikkonċernaw:

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ir-regolament daħal fis-seħħ fit-30 ta’ Diċembru 2009.

ATT

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1186/2009 tas-16 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ eżenzjonijiet mid-dazju doganali (ĠU L 324, 10.12.2009, pp. 23–57)

l-aħħar aġġornament 15.11.2015