Ordni Ewropea ta’ protezzjoni — appoġġ lill-vittmi tal-kriminalità madwar l-UE kollha

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2011/99/UE — L-ordni Ewropea ta’ protezzjoni

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Biex toħroġ ordni Ewropea ta’ protezzjoni, għandu jkun hemm miżura ta’ protezzjoni nazzjonali eżistenti fis-seħħ f’dak il-pajjiż tal-UE li timponi waħda jew iktar mill-projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet li ġejjin fuq il-persuna li tikkawża periklu lill-persuna protetta:

Ħruġ ta’ ordni

Hemm diversi kundizzjonijiet fosthom li:

L-ordni tista' tintalab kemm fil-pajjiż tal-UE fejn il-persuna protetta tgħix jew toqgħod (il-pajjiż eżekutur) jew f'dak il-pajjiż li fih se tinħareġ l-ordni (pajjiż emittenti).

Nuqqas ta rikonoxximent ta’ ordni

Il-pajjiż eżekutur jista’ jirrifjuta li jirrikonoxxi ordni għal numru ta’ raġunijiet fosthom:

Jekk il-pajjiż eżekutur jirrifjuta li jirrikonoxxi l-ordni għandu:

Infurzar ta’ ordni

Il-pajjiż eżekutur huwa responsabbli biex jieħu u jinforza miżuri biex iwettaq l-ordni. Jekk l-ordni tinkiser, jista’:

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Daħlet fis-seħħ fl-10 ta' Jannar 2012. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali tagħhom mill-11 ta' Jannar 2015.

SFOND

Ara “Vittmi” fuq is-sit elettroniku tal-Ġustizzja tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Direttiva 2011/99/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar l-ordni Ewropea ta’ protezzjoni (ĠU L 338, 21.12.2011, p. 2–18)

ATTI RELATATI

Regolament (KE) Nru 606/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’materji ċivili (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 4–12)

l-aħħar aġġornament 25.01.2016