Kodiċi tal-Viża

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (KE) Nru 810/2009 li jistabbilixxi l-Kodiċi tal-Viża tal-UE

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Proċeduri u kondizzjonijiet għall-ħruġ ta’ viżi

Il-pajjiż tal-UE li huwa l-unika destinazzjoni jew id-destinazzjoni ewlenija taż-żjara huwa responsabbli biex jeżamina l-applikazzjoni għall-viża. Jekk id-destinazzjoni ewlenija ma tistax tiġi determinata, issir ir-responsabbiltà tal-pajjiż tal-ewwel dħul fiż-żona Schengen.

Applikazzjonijiet

Viża uniformi (valida għaż-żona Schengen kollha) tista’ tkun għal dħul multiplu b’validità massima ta’ 5 snin.

Viża b ’validità territorjali limitata (limitata għal pajjiżi partikolari tal-UE) tista’ tinħareġ eċċezzjonalment f’każijiet, fejn l-applikant ma jissodisfax il-kondizzjonijiet kollha tad-dħul, għal raġunijiet umanitarji, għal raġunijiet ta’ interess nazzjonali jew minħabba obbligi internazzjonali kif ukoll f’sitwazzjonijiet fejn pajjiżi oħra ta’ Schengen ikkonsultati joġġezzjonaw għall-ħruġ ta’ viża.

Ammissibbiltà

Wara li tivverifika jekk l-applikazzjoni hijiex ammissibbli (jiġifieri sottomessa skont ir-regoli), l-awtorità kompetenti għandha:

Jekk l-applikazzjoni ma tkunx ammissibbli, l-awtorità għandha:

Viża ta’ tranżitu minn ajruport

Viżi għal dħul multiplu

Viżi għal dħul multiplu b’validità twila jistgħu jinħarġu għal daħla 1, 2 jew għal dħul multiplu. Il-Kodiċi dwar il-Viżi jistabbilixxi regoli dwar il-ħruġ ta’ viżi għal dħul multiplu b’tul ta’ validità progressivament itwal:

Viżi ta’ tranżitu minn ajruport u viżi limitati għal pajjiżi partikolari ma jitqisux meta jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-ħruġ ta’ viżi għal dħul multiplu b’validità twila.

Viżi maħruġa fil-fruntieri esterni

Eċċezzjonalment, applikazzjoni għal viża għal żjara massima ta’ 15-il jum, jew biex tkopri ż-żmien meħtieġ għat-tranżitu, tista’ ssir applikazzjoni għaliha fil-fruntiera esterna tal-pajjiż destinatarju fis-Schengen.

Deċiżjonijiet dwar l-applikazzjonijiet għall-viża

Kooperazzjoni dwar ir-riammissjoni

Emendi u revoki

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-5 ta’ April 2010.

SFOND

Ara wkoll:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 810/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 li jistabbilixxi Kodiċi Komunitarju dwar il-Viżi (Kodiċi dwar il-Viżi) (ĠU L 243, 15.9.2009, pp. 1-58)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 810/2009 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2018/1860 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi b’soġġorn illegali (ĠU L 312, 7.12.2018, pp. 1-13)

Ir-Regolament (UE) 2018/1861 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Novembru 2018 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS) fil-qasam tal-verifiki fuq il-fruntieri, u li jemenda l-Konvenzjoni li timplimenta l-Ftehim ta’ Schengen, u li jemenda u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006 (ĠU L 312, 7.12.2018, pp. 14-55)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (UE) 2018/1806 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Novembru 2018 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa (ĠU L 303, 28.11.2018, pp. 39-58)

Ir-Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni u ta’ Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (ETIAS) u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1077/2011, (UE) Nru 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 u (UE) 2017/2226 (ĠU L 236, 19.9.2018, pp. 1-71)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (UE) 2016/1953 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2016 dwar l-istabbiliment ta’ dokument tal-ivvjaġġar Ewropew għar-ritorn ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment, u li jħassar ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 1994 (ĠU L 311, 17.11.2016, pp. 13-19)

Ir-Regolament (UE) 2016/399 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 2016 dwar Kodiċi tal-Unjoni dwar ir-regoli li jirregolaw il-moviment ta’ persuni min-naħa għall-oħra tal-fruntiera (Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen) (ĠU L 77, 23.3.2016, pp. 1-52)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (UE) Nru 767/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar is-Sistema tal-Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) u l-iskambju ta’ data bejn l-Istati Membri dwar viżi għal perjodu qasir (Regolament VIS) (ĠU L 218, 13.8.2008, pp. 60-81)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (KE) Nru 1987/2006tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU L 381, 28.12.2006, pp. 4-23)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 02.07.2020