Protezzjoni aħjar għall-vittmi fi proċeduri kriminali

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 2012/29/UE – standards minimi dwar id-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi ta' kriminalità

SOMMARJU

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Id-Direttiva tistabbilixxi d-drittijiet li ġejjin:

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Daħlet fis-seħħ fil-15 ta' Novembru 2012. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha f'liġi nazzjonali sas-16 ta' Novembru 2015.

SFOND

Id-Direttiva tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill dwar id-drittijiet tal-vittmi fi proċeduri kriminali (2001/220/ĠAI).

ATT

Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI (ĠU L 315, 14.11.2012, pp. 57–73)

l-aħħar aġġornament 15.02.2016