Prodotti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali — kontrolli uffiċjali

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 dwar l-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

Huwa jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq l-ikel maħsub għall-konsum uman.

PUNTI EWLENIN

Il-leġiżlazzjoni timponi r-rekwiżiti li ġejjin fuq il-pajjiżi kollha tal-UE:

Il-leġiżlazzjoni tkopri tipi differenti ta’ ikel:

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa beda japplika mill-20 ta' Mejju 2004.

ATT

Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġinaw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 139, 30.4.2004, p. 206–320)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 854/2004 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija biss għall-finijiet ta’ referenza.

l-aħħar aġġornament 04.02.2016