Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) – l-iżgurar ta’ ikel u għalf bla periklu fl-UE

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 – il-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u proċeduri għas-sigurtà tal-ikel

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

MINN META JIBDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa beda japplika mill-21 ta’ Frar 2002.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, pp. 1-24)

L-emendi suċċessivi fir-Regolament (UE) Nru 178/2002 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) Nru 2017/745 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2017 dwar apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru 1223/2009 u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE (ĠU L 117, 5.5.2017, pp. 1-175)

l-aħħar aġġornament 12.10.2017