Ewropa 2020: l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għat-tkabbir u l-impjiegi

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni COM(2010) 2020 final) – Ewropa 2020: Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv

X’INHU L-GĦAN TAL-ISTRATEĠIJA EWROPA 2020?

L-istrateġija Ewropa 2020 għandha l-għan li tiżgura li l-irkupru ekonomiku tal-Unjoni Ewropea (UE) wara l-kriżi ekonomika u finanzjarja jkun appoġġat minn serje ta’ riformi sabiex jinbnew pedamenti sodi għat-tkabbir u l-ħolqien tal-impjiegi sal-2020. Filwaqt li tindirizza d-għufijiet strutturali tal-ekonomija tal-UE u kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali, l-istrateġija tieħu wkoll inkunsiderazzjoni l-isfidi aktar fit-tul tal-globalizzazzjoni, il-pressjoni fuq ir-riżorsi u t-tixjiħ.

PUNTI EWLENIN

L-implimentazzjoni tal-istrateġija taħt is-Semestru Ewropew

DOKUMENT EWLIENI

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - Ewropa 2020 Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv (COM(2010) 2020 finali, 3.3.2010)

DOKUMENTI RELATATI

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Evalwazzjoni tal-istrateġija tal-Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv (COM(2014) 130 final, 5.3.2014)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment: Azzjoni għall-istabbiltà, għat-tkabbir u għall-impjiegi (COM (2012) 299 final, 30.5.2012)

Konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta’ Brussell tal-25 u tas-26 ta’ Marzu 2010

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1184 tal-14 ta’ Lulju 2015 dwar linji gwida ġenerali għall-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 192 of 18.7.2015, p. 27-31)

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1848 tal-5 ta’ Ottubru 2015 dwar linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri għall-2015 (ĠU L 268, 15.10.2015, p. 28–32)

l-aħħar aġġornament 07.02.2017