Statistika dwar is-saħħa pubblika/is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

L-istatistika miġbura mill-Istati Membri, mil-Liechtenstein, mill-Iżlanda u min-Norveġja tintbagħat lill-uffiċċju tal-istatistika tal-UE, il-Eurostat.

L-istatistika li tinġabar tkopri s-suġġetti li ġejjin.

Ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 kien segwit minn bosta regolamenti ta’ implimentazzjoni, li jistabbilixxu regoli u proċeduri aktar dettaljati dwar aspetti oħrajn tal-ġbir ta’ statistika dwar is-saħħa:

MINN META BEDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-20 ta’ Jannar 2009.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

il-Morbożità. Il-prevalenza tal-mard jew ta’ marda speċifika f’żona ġeografika.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol (ĠU L 354, 31.12.2008, pp. 70-81).

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1338/2008 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2021/1901 tad-29 ta’ Ottubru 2021 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istatistika dwar nefqa u finanzjament għall-kura tas-saħħa (ĠU L 387, 3.11.2021, pp. 110-119).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2015/359 tal-4 ta’ Marzu 2015 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-istatistika dwar infiq u finanzjament għall-kura tas-saħħa (ĠU L 62, 6.3.2015, pp. 6-15).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 141/2013 tad-19 ta’ Frar 2013 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, fir-rigward tal-istatistika bbażata fuq l-Istħarriġ Ewropew dwar is-Saħħa permezz ta’ Intervisti (EHIS) (ĠU L 47, 20.2.2013, pp. 20-48).

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 349/2011 tal-11 ta’ April 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, fir-rigward tal-istatistika dwar l-inċidenti fuq ix-xogħol (ĠU L 97, 12.4.2011, pp. 3-8).

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 328/2011 tal-5 ta’ April 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fir-rigward tal-istatistika dwar il-kaġuni ta’ mwiet (ĠU L 90, 6.4.2011, pp. 22-24).

l-aħħar aġġornament 08.02.2022