Il-kooperazzjoni tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020)

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Il-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ

SOMMARJU

X’JAGĦMLU L-KONKLUŻJONIJIET?

PUNTI EWLENIN

Is-6 prijoritajiet għall-perjodu 2016-2020 huma:

SFOND

Skont l-Artikolu 14 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, “Kulħadd għandu d-dritt għall-edukazzjoni u li jkollu aċċess għat-taħriġ vokazzjonali u kontinwu”.

Għal aktar tagħrif, ara l- qafas strateġiku — edukazzjoni u taħriġ 2020 fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2009 dwar qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) (ĠU C 119, 28.5.2009, p. 2-10)

ATTI RELATATI

Rapport Konġunt għall-2012 tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-Qafas Strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) — L-Edukazzjoni u t-Taħriġ f’Ewropa intelliġenti, sostenibbli u inklużiva (ĠU C 70, 8.3.2012, p. 9-18)

Rapport Konġunt għall-2015 tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020) — Prijoritajiet ġodda għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ĠU C 417, 15.12.2015, p. 25-35)

l-aħħar aġġornament 29.02.2016