L-adozzjoni tal-euro

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (KE) Nru 974/98 — dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro

L-Artikolu 140 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT U TAL-ARTIKOLU 140 TAT-TFUE?

PUNTI EWLENIN

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 1999.

SFOND

L-2019 timmarka l-20 anniversarju mill-introduzzjoni tal-euro. Fl-1 ta’ Jannar 1999, 11-il pajjiż tal-UE ffissaw ir-rati tal-kambju tagħhom, adottaw politika monetarja komuni u nedew l-euro bħala munita komuni ġdida fis-swieq finanzjarji. Illum, l-euro hija l-munita ta’ 19-il pajjiż tal-UE.

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENTI PRINĊIPALI

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 tat-3 ta’ Mejju 1998 dwar l-introduzzjoni ta’ l-euro (ĠU L 139, 11.5.1998, pp. 1-5)

L-emendi suċċessivi tar-Regolament (KE) Nru 974/98 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — it-Tielet Parti — Politiki u azzjonijiet interni tal-Unjoni — Titolu VIII — Politika ekonomika u monetarja — Kapitolu 5 — Dispożizzjonijiet tranżizzjonali — l-Artikolu 140 (ex Artikoli 121(1), 122(2), it-tieni sentenza, u 123(5) TKE) (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 108-110)

DOKUMENT RELATAT

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Protokoll (Nru 13) dwar il-kriterji ta’ konverġenza (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 281-282)

l-aħħar aġġornament 14.02.2019