Standards tal-UE għal ilmijiet minerali naturali

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2009/54/KE — dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta’ ilmijiet minerali naturali

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Din tarmonizza l-kundizzjonijiet li taħthom l-ilmijiet minerali naturali jistgħu jinbiegħu fl-UE u tiżgura li huma sikuri għall-konsum mill-bniedem.

PUNTI EWLENIN

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Hija tapplika mis-16 ta’ Lulju 2009.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara “L-Ilmijiet Minerali Naturali u l-Ilma tan-Nixxiegħa” fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

TERMINI EWLENIN

* ilma minerali naturali karbonizzat: ilma li żdiedlu d-diossidu tal-karbonju (CO2) li ma joriġinax mill-water table jew mid-depożitu minn fejn ikun ġej l-ilma.

* ilma minerali naturali kkarbonizzat b’mod naturali: ilma li l-kontenut ta’ CO2 tiegħu min-nixxiegħa wara d-dekantazzjoni, jekk dan isir, u wara l-ibbottiljar, huwa l-istess bħal fis-sors. Dan iqis li, fejn xieraq, terġa’ tiġi introdotta kwantità ta’ CO2 mill-istess water table jew minn depożitu ekwivalenti għal dak rilaxxat matul dawk l-operazzjonijiet.

ATT

Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta’ ilmijiet minerali naturali (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 164, 26.6.2009, p. 45-58)

l-aħħar aġġornament 12.04.2016