Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-post tax-Xogħol (ACSH)

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Deċiżjoni (2003/C 218/01) li tistabbilixxi Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI?

Din tistabbilixxi Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol, korp konsultattiv tripartitiku li l-mandat tiegħu huwa li jassisti lill-Kummissjoni Ewropea fit-tħejjija u l-implimentazzjoni ta’ deċiżjonijiet meħuda fil-qasam tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol u li jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali, it-trade unions u l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem.

PUNTI EWLENIN

Il-kumitat, stabbilit biex jissimplifika l-proċess ta’ konsultazzjoni fil-qasam tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, ikopri s-setturi pubbliċi u privati kollha tal-ekonomija. Il-kompiti ewlenin tiegħu jikkonsistu:

Il-kumitat huwa magħmul minn tliet membri sħaħ minn kull pajjiż tal-UE:

3 gruppi ta’ interess huma stabbiliti b’mod korrispondenti fi ħdan il-kumitat. Kull grupp ta’ interess jagħżel wieħed mill-membri tiegħu biex ikun il-kelliem u jaħtar koordinatur.

Il-kumitat huwa ppresedut minn Direttur-Ġenerali responsabbli għall-politika soċjali fil-Kummissjoni. Dan jiltaqa’ darbtejn fis-sena f’sessjoni plenarja. Il-Kummissjoni (id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni) tipprovdi servizzi segretarjali għall-kumitat.

Il-modus operandi tal-kumitat huwa rregolat mir-regoli ta’ proċedura (RP) tiegħu, li l-kumitat adotta fit-18 ta’ Novembru 2004 fuq il-bażi ta’ opinjoni favorevoli tal-Kummissjoni.

Ir-RP jiddefinixxu wkoll il-proċeduri ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet li għandhom jiġu segwiti għall-adozzjoni ta’ kwalunkwe pożizzjoni uffiċjali mill-kumitat. Il-proċeduri possibbli huma:

L-opinjonijiet adottati mill-kumitat ma humiex vinkolanti fuq il-Kummissjoni.

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mill-1 ta' Jannar 2004.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2003 li tistabbilixxi Kumitat ta’ Konsulenza dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (2003/C 218/01) (ĠU C 218, 13.9.2003, p. 1–4)

DOKUMENTI RELATATI

Opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-Abbozz tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Kumitat Konsultattiv dwar is-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (COM(2004) 756 finali, 17.11.2004)

l-aħħar aġġornament 30.11.2016