Is-sikurezza okkupazzjonali — it-tqandil manwali ta’ tagħbijiet

L-għan tad-Direttiva huwa li tiżgura li l-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea (UE) jiġu protetti kontra r-riskji involuti fit-tqandil manwali ta’ tagħbijiet*.

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/269/KEE tad-29 ta’ Mejju 1990 dwar il-ħtiġijiet minimi tas-saħħa u tas-sigurtà għat-tqandil manwali tat-tagħbija fejn hemm riskju partikolarment ta' korriment tad-dahar għall-ħaddiema (ir-raba' Direttiva individwali fit-tifsira tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)

SOMMARJU

L-għan tad-Direttiva huwa li tiżgura li l-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea (UE) jiġu protetti kontra r-riskji involuti fit-tqandil manwali ta’ tagħbijiet*.

X’TAGĦMEL DIN ID-DIRETTIVA?

Hija tistabbilixxi rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza għat-tqandil manwali ta’ tagħbijiet meta jkun hemm riskju, b’mod partikolari ta’ korriment fid-dahar, għall-ħaddiema.

PUNTI EWLENIN

Dawk li jħaddmu għandhom jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jevitaw il-ħtieġa għat-tqandil manwali mill-ħaddiema.

Meta t-tqandil manwali ma jkunx jista’ jiġi evitat, min iħaddem għandu jbiddel il-mod kif inhu organizzat ix-xogħol, jew jipprovdi lill-ħaddiema bil-mezzi biex inaqqsu r-riskju, billi:

Ikun hemm riskju ta’ korriment fid-dahar jekk it-tagħbija tkun:

Sforz fiżiku jista’ jwassal għal riskju ta’ korriment, jekk:

L-ambjent tax-xogħol jista’ jżid ir-riskju jekk:

L-attività tista’ tippreżenta riskju jekk tkun tinvolvi:

Il-ħaddiem jista’ jkun f’riskju jekk:

TERMINU EWLIENI

* Tqandil manwali ta’ tagħbijiet: għall-fini ta’ din id-Direttiva, kwalunkwe trasportazzjoni jew sostenn ta’ tagħbija, inkluż irfigħ, tniżżil, imbuttar, tiġbid, ġarr jew ċaqliq, li jinvolvu riskju, b’mod partikolari ta’ korriment fid-dahar.

META TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA?

Id-Direttiva daħlet fis-seħħ fit-12 ta’ Ġunju 1990.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 90/269/KEE

12.6.1990

31.12.1992

ĠU L 156, 21.6.1990, p. 9-13

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2007/30/KE

28.6.2007

31.12.2012

ĠU L 165, 27.6.2007, p. 21-24

l-aħħar aġġornament 24.09.2015