Saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol — regoli ġenerali

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE — miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol

SOMMARJU

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Tintroduċi miżuri li jtejbu s-saħħa u s-sigurtà tan-nies fuq ix-xogħol. Tistabbilixxi obbligi kemm fuq l-impjegaturi* kif ukoll fuq l-impjegati* sabiex jitnaqqsu l-aċċidenti u l-mard relatat max-xogħol.

PUNTI EWLENIN

Id-Direttiva tapplika għas-setturi kollha tal-attività pubblika u privata (industrijali, agrikoli, kummerċjali, amministrattiva, servizz, edukattiva, kulturali, divertiment u oħrajn).

Tistipula li l-impjegaturi:

Punti ewlenin oħrajn

TERMINI EWLENIN

* Impjegat: kull min jaħdem għal impjegatur, inkluż trainees u apprendisti, iżda mhux impjegati domestiċi.

* Impjegatur: kull min għandu relazzjoni ta' impjieg ma' xi ħadd u b'responsabilità għan-negozju.

SFOND

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/391/KEE tat-12 ta' Ġunju 1989 dwar l-introduzzjoni ta' miżuri sabiex jinkoraġġixxu titjib fis-sigurtà u s-saħħa tal-ħaddiema fuq ix-xogħol

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 89/391/KEE

19.6.1989

31.12.1992

ĠU L 183, 29.6.1989, p. 1–8

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Regolament (UE) Nru 1882/2003

20.11.2003

ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1–53

Direttiva 2007/30/KE

28.6.2007

31.12.2012

ĠU L 165, 27.6.2007, p. 21–24

Ir-Regolament (KE) Nru 1137/2008

11.12.2008

ĠU L 311, 21.11.2008, p. 1–54

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għad-Direttiva 89/391/KEE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

l-aħħar aġġornament 08.05.2020