L-Aġenzija tal-UE għas-Sigurtà u Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 2062/94 — L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol biex tipprovdi informazzjoni teknika, xjentifika u ekonomika lill-korpi tal-UE, lill-pajjiżi tal-UE u lill-partijiet interessati f’dan il-qasam.

PUNTI EWLENIN

Rwol

L-irwol tal-Aġenzija jinkludi:

Struttura

Strateġija

L-Aġenzija tipproduċi dokumenti ta’ programmi annwali abbażi ta’ strateġija korporattiva ta’ 6 snin. L-istrateġija 2014-20 għandha 6 oqsma ta’ prijorità b’enfasi fuq in-netwerking u hija koerenti mal-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali (OSH) 2014-2020.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mid-9 ta’ Settembru 1994.

SFOND

L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2062/94 tat-18 ta’ Lulju 1994 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (ĠU L 216, 20.8.1994, p. 1–7)

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 2062/94 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsil, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali 2014-2020 (COM(2014) 332 finali tas-6.6.2014)

l-aħħar aġġornament 05.12.2016