Tagħlim tul il-ħajja: Kwalifiki Ewropej

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

L-Istabbiliment tal-Qafas tal-Kwalifiki Ewropej għat-tagħlim tul il-ħajja — Rakkomandazzjoni

SOMMARJU

X'TAGĦMEL DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI?

Din toħloq skema komuni, magħrufa bħala Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (QEK), biex tgħin lill-pajjiżi tal-UE u lill-istituzzjonijiet edukattivi, l-impjegaturi u individwi biex iqabblu l-kwalifiki mas-sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ tal-UE. Din l-għodda hija essenzjali għall-iżvilupp ta' suq tax-xogħol Ewropew.

PUNTI EWLENIN

SFOND

Id-Dikjarazzjoni ta' Bolonja tal-1999 ippromwoviet il-mobilità u t-trasparenza tal-edukazzjoni fl-UE. Sadanittant, il-Proċess ta' Bolonja ġab lill-UE eqreb lejn sistema komparabbli, kompatibbli u koerenti għall-edukazzjoni ogħla, u dan qanqal il-ħtieġa għal azzjoni simili li tkopri t-taħriġ vokazzjonali.

ATT

Rakkomandazzjoni Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2008 dwar l-istabbiliment ta' Qafas Ewropew tal-Kwalifiki għat-tagħlim tul il-ħajja (ĠU C 111, 6.5.2008, p. 1–7)

l-aħħar aġġornament 12.01.2016