It-tagħlim tul il-ħajja — kompetenzi ewlenin

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Rakkomandazzjoni 2006/962/KE dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI?

Hija tħeġġeġ lill-gvernijiet biex jagħmlu t-tagħlim tal-kompetenzi ewlenin parti mill-istrateġija tagħhom tat-tagħlim tul il-ħajja. Ir-rakkomandazzjonijiet jidentifikaw tmien kompetenzi ewlenin li huma fundamentali għal kull individwu f’soċjetà bbażata fuq l-għarfien.

PUNTI EWLENIN

SFOND

F’dinja dejjem iżjed globalizzata, l-individwi jeħtieġu firxa wiesgħa ta’ ħiliet biex jadattaw u jirnexxu f’ambjent li qed jinbidel malajr. Il-programm oriġinali tat-tagħlim tul il-ħajja kien imfassal biex joffri opportunitajiet ta’ tagħlim lil nies fi kwalunkwe stadju ta’ ħajjithom.

Għal aktar informazzjoni, ara

DOKUMENT EWLIENI

Ir-rakkomandazzjoni 2006/962/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar il-kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja (ĠU L 394, 30.12.2006, pp. 10-18)

l-aħħar aġġornament 10.10.2016