Il-proċess ta' Bologna: stabbiliment tal-qasam Ewropew tal-edukazzjoni ogħla

Il-proċess ta' Bologna, li nbeda fid-Dikjarazzjoni ta' Bologna (1999) u vvalutat kull 3 snin f'konferenzi ministerjali, jimmira li jintroduċi sistema aktar komparabbli, kompatibbli u koerenti għal edukazzjoni ogħla Ewropea.

ATT

Id-Dikjarazzjoni ta' Bolognan tad-19 ta' Ġunju 1999 - Dikjarazzjoni konġunta tal-Ministri tal-Edukazzjoni Ewropej (mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

SOMMARJU

Il-proċess ta' Bologna, li nbeda fid-Dikjarazzjoni ta' Bologna (1999) u vvalutat kull 3 snin f'konferenzi ministerjali, jimmira li jintroduċi sistema aktar komparabbli, kompatibbli u koerenti għal edukazzjoni ogħla Ewropea.

PUNTI EWLENIN

SFOND

Pajjiżi li jissottoskrivu ruħhom għall-Konvenzjoni Kulturali Ewropea (1954) huma eleġibbli għas-sħubija tal-EHEA, diment li huma jiddikjaraw l-intenzjonijiet tagħhom li jinkorporaw l-objettivi tal-proċess ta' Bologna fis-sistema tal-edukazzjoni għolja tagħhom stess. Għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni dwar kif huma sejrin jimplimentaw il-prinċipji u l-objettivi.

Il-proċess ta' Bologna huwa konformi mal-objettivi tal-qafas tal-edukazzjoni u taħriġ tal-UE u mal-Istrateġija Ewropa 2020 tiegħu għat-tkabbir u xogħlijiet.

Aktar informazzjoni hija disponibbli mis-sit elettroniku tal-EHEA.

ATTI RELATATI

Il-qasam Ewropew tal-edukazzjoni ogħla fl-2015: Rapport ta’ Implimentazzjoni tal-proċess ta' Bologna

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-dimensjoni globali tal-edukazzjoni ogħla Ewropea (ĠU C 28 tal-31.1.2014, pp. 2-5).

l-aħħar aġġornament 23.07.2015