Il-promozzjoni tal-multilingwiżmu fl-UE

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Kommunikazzjoni (COM(2005) 596 finali) — Strateġija ta’ Qafas Ġdida għall-Multilingwiżmu

X’INHU L-GĦAN TAL-KOMUNIKAZZJONI?

Il-komunikazzjoni tiddeskrivi l-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea għall-promozzjoni tal-multilingwiżmu fl-Unjoni Ewropea (UE) u tipproponi għadd ta’ azzjonijiet speċifiċi.

PUNTI EWLENIN

Il-multilingwiżmu jirreferi kemm għall-abbiltà ta’ persuna li tuża diversi lingwi kif ukoll għall-koeżistenza ta’ komunitajiet ta’ lingwi differenti f’żona ġeografika waħda.

Il-politika tal-multilingwiżmu tal-Kummissjoni għandha 3 għanijiet:

Din il-komunikazzjoni tistabbilixxi diversi modi biex tippromwovi t-tagħlim tal-lingwi u d-diversità lingwistika, li jinkludu:

Il-Kummissjoni tħeġġeġ lill-pajjiżi tal-UE biex:

Ekonomija multilingwi

Il-Kummissjoni tipproponi dan li ġej għall-iżvilupp tal-ekonomija multilingwi:

It-traduzzjoni u l-interpretar

Il-Multilingwiżmu u ċ-Ċittadini tal-UE

Il-Kummissjoni għandha għadd ta’ inizjattivi multilingwi biex tgħin liċ-ċittadini jifhmu d-drittijiet tagħhom u kif il-leġiżlazzjoni Ewropea taffettwahom. Il-Kummissjoni tipproponi li:

Il-Kummissjoni waqqfet Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Multilingwiżmu magħmul minn esperti indipendenti, li pproduċa r-rapport finali tiegħu fl- 2007. Fil-bidu tal-2008, saret konferenza ministerjali dwar il-multilingwiżmu li ppermettiet lill-pajjiżi tal-UE biex jirrappurtaw fuq il-progress u jippjanaw xogħol futur. Iktar tard fl-istess sena, il-Kummissjoni ppreżentat komunikazzjoni oħra li tipproponi approċċ komprensiv għal multilingwiżmu fl-UE.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — Strateġija ta’ Qafas Ġdida għall-Multilingwiżmu (COM(2005) 596 finali, 22.11.2005)

DOKUMENTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Multilingwiżmu: vantaġġ għall-Ewropa u impenn komuni (COM(2008) 566 final, 18.9.2008)

l-aħħar aġġornament 14.11.2016