Eurydice - In-netwerk Ewropew dwar informazzjoni fuq sistemi u politiki dwar l-edukazzjoni

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tal-Ministri għall-Edukazzjoni dwar in-Netwerk Edukattiv Informattiv ta' Eurydice

X'INHU L-GĦAN TAR-RIŻOLUZZJONI

Huwa jfittex li jirrinforza u jiżviluppa n-netwerk ta' Eurydice, li jipprovdi informazzjoni dwar strutturi, sistemi u żviluppi nazzjonali u Ewropej fil-qasam tal-edukazzjoni.

PUNTI EWLENIN

SFOND

Għal aktar informazzjoni ara:

DOKUMENT EWLIENI

Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tal-Ministri tal-Edukazzjoni, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, tas-6 ta’ Diċembru 1990, dwar in-Netwerk ta' Informazzjoni Eurydice fil-Komunità Ewropea (ĠU C 329, 31.12.1990 p. 23-24)

ATTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi 'Erasmus+': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport li jħassar Deċiżjonijiet Nru 1718/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 347, 20.12.2013 p. 50-73)

l-aħħar aġġornament 11.07.2016