Mobbiltá għall-istudenti, apprendisti, voluntiera żgħażagħ, għalliema u min iħarreġ

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Rakkomandazzjoni 2001/613/KE dwar il-mobbiltà fl-UE għall-istudenti, persuni li qed jitħarrġu, voluntiera, għalliema u min iħarreġ

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI?

B’segwitu għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew f’Liżbona fl-2000, din ir-rakkomandazzjoni għandha l-għan li tappoġġa l-moviment liberu fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Hija tappella lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) biex jieħdu l-passi meħtieġa sabiex iħeġġu l-mobbiltà tal-istudenti, l-għalliema u l-persunal li jħarreġ fi ħdan l-UE.

PUNTI EWLENIN

Ir-rakkomandazzjoni titlob lill-pajjiżi tal-UE biex jeliminaw l-ostakoli legali, amministrattivi, lingwistiċi u kulturali għall-persuni li:

f’pajjiż ieħor tal-UE.

Fost il-kwistjonijiet, l-għanijiet u s-suġġerimenti li tressqu hemm:

Miżuri li jaffettwaw speċifikament lill-istudenti jew lil dawk li qed jitħarrġu

Miżuri li jaffettwaw lill-voluntiera

Miżuri li jikkonċernaw lill-għalliema u dawk li jħarrġu

Il-pajjiżi tal-UE huma mitluba jfasslu rapport kull sentejn dwar l-azzjoni meħuda bħala rispons għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet.

SFOND

Ir-rakkomandazzjonijet deskritti oriġinarjament kienu japplikaw għall-programmi tal-UE bħal Socrates (edukazzjoni), Leonardo da Vinci (taħriġ vokazzjonali) u Żgħażagħ, li issa kollha huma parti mill-programm Erasmus+, u jikkomplementaw il-miżuri li issa jaqgħu taħt l-ET 2020 li jkopri l-kooperazzjoni fl-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja.

DOKUMENTI EWLENIN

Rakkomandazzjoni 2001/613/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Lulju 2001 dwar il-mobbiltà fil-Komunità għall-istudenti, persuni li qed jitħarrġu, voluntiera, għalliema u min iħarreġ (ĠU L 215, 9.8.2001, pp. 30–37)

DOKUMENTI RELATATI

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 2011 — “Żgħażagħ f'Moviment” – il-promozzjoni tal-mobbiltà fit-tagħlim taż-żgħażagħ (ĠU C 199, 7.7.2011, pp. 1–5)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni: Żgħażagħ mobbli — Inizjattiva biex jinħareġ il-potenzjal taż-żgħażagħ biex jinkiseb it-tkabbir bil-għaqal, sostenibbli u inklużiv fl-Unjoni Ewropea (KUMM(2010) 477 finali, 15.9.2010)

Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea ta’ Krediti għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET) (ĠU C 155, 8.7.2009, pp. 11–18)

Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, imlaqqgħin fil-Kunsill fil--15 ta’ Novembru 2007, dwar it-titjib tal-kwalità tal-edukazzjoni tal-għalliema (ĠU C 300, 12.12.2007, pp. 6–9)

Deċiżjoni Nru 2241/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2004 dwar qafas Komunitarju waħdieni għat-trasparenza tal-kwalifiki u tal-kompetenzi (Europass) (ĠU L 390, 31.12.2004, pp. 6–20)

l-aħħar aġġornament 19.12.2016