Sigurtà soċjali — trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 79/7/KEE — l-implimentazzjoni progressiva tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN ID-DIRETTIVA?

Din għandha l-għan li tiżgura l-ħarsien tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjali.

PUNTI EWLENIN

Din id-direttiva tapplika għal:

Din ma tapplikax għall-benefiċċji tas-superstiti u għall-iskemi ta’ benefiċċji għall-familja.

Il-prinċipju tat-trattament ugwali

Dan il-prinċipju jipproteġi liċ-ċittadini Ewropej kontra diskriminazzjoni abbażi tas-sess, kemm jekk b’mod dirett* kif ukoll b’mod indirett*, fir-rigward:

Jistgħu jiġu adottati regoli speċifiċi sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tan-nisa tqal.

Irtirar u pensjonijiet

Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jeskludu mill-kamp ta’ applikazzjoni tad-direttiva:

Il-pajjiżi tal-UE jeżaminaw perjodikament il-ħtieġa li jiġu esklużi dawn il-kategoriji fid-dawl tal-iżviluppi soċjali.

ID-DIRETTIVA META DAĦLET FIS-SEĦĦ?

Din kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sal-1984.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Diskriminazzjoni diretta: diskriminazzjoni kkawżata meta persuna tiġi trattata b’mod inqas favorevoli minn kif tiġi, tkun ġiet jew tkun trattata persuna oħra f’sitwazzjoni komparabbli.
Diskriminazzjoni indiretta: diskriminazzjoni kkawżata meta regola, kriterju jew prattika apparentement newtrali jpoġġu lill-persuni ta’ sess wieħed fi żvantaġġ partikolari, meta mqabbla ma’ persuni oħrajn, sakemm tali regola, kriterju jew prattika ma jkunux oġġettivament iġġustifikati minn għan leġittimu u l-mezzi sabiex jintlaħaq dak l-għan ikunu xierqa u neċessarji.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva tal-Kunsill 79/7/KEE tad-19 ta’ Diċembru 1978 dwar l-implimentazzjoni progressiva tal-prinċipju tat-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta’ sigurtà soċjal (ĠU L 6, 10.1.1979, pp. 24–25)

l-aħħar aġġornament 26.06.2018