Ftehimiet internazzjonali u l-kompetenzi esterni tal-UE

 

SOMMARJU TA’:

L-Artikolu 3 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

Artikolu 4 tat-TFUE

Artikolu 207 tat-TFUE

Artikolu 216 tat-TFUE

X’INHU L-GĦAN TA’ DAWN L-ARTIKOLI?

Huma jistabbilixxu s-setgħat legali tal-UE biex tinnegozja u tikkonkludi ftehimiet internazzjonali, u l-kompetenza tagħha, kemm jekk esklussiva jew kondiviża, biex tidħol f’tali ftehimiet.

PUNTI EWLENIN

Ftehimiet internazzjonali (konvenzjonijiet, trattati)

Il-kompetenzi esterni tal-UE

Kompetenza esklussiva u kompetenza kondiviża

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — L-Ewwel Parti — Prinċipji — Titolu I — Kategoriji u oqsma ta’ kompetenza tal-Unjoni — Artikolu 3 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 51)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — L-Ewwel Parti — Prinċipji — Titolu I — Kategoriji u oqsma ta’ kompetenza tal-Unjoni — Artikolu 4 (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 51-52)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Parti Ħamsa — L-azzjoni esterna tal-Unjoni — Titolu II — Politika kummerċjali komuni — Artikolu 207 (eks Artikolu 133 Kunsill Ekonomiku Transatlantiku) (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 140-141)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Parti Ħamsa — L-azzjoni esterna tal-Unjoni — Titolu V -— Ftehimiet internazzjonali — Artikolu 216 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 144)

l-aħħar aġġornament 08.04.2020