Diviżjoni tal-kompetenzi fi ħdan l-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU

L-UE għandha biss il-kompetenzi mogħtija lilha mit-Trattati (prinċipju tal-konferiment). Taħt dan il-prinċipju, l-UE tista’ taġixxi biss fi ħdan il-limiti tal-kompetenzi mogħtija lilha mill-pajjiżi tal-UE fit-Trattati sabiex jintlaħqu l-għanijiet previsti fih. Kompetenzi mhux mogħtija lill-UE fit-Trattati jibqgħu għand il-pajjiżi tal-UE. It-Trattat ta’ Lisbona jiċċara t-tqassim tal-kompetenzi bejn l-UE u l-pajjiżi tal-UE. Dawn il-kompetenzi huma maqsumin fi 3 kategoriji ewlenin:

3 tipi ewlenin ta’ kompetenzi

Kompetenzi speċjali

L-UE tista’ tieħu miżuri biex tiżgura li l-pajjiżi tal-UE jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi, soċjali u tal-impjiegi tagħhom f’livell tal-UE.

Il-politika esterna u ta’ sigurtà komuni tal-UE hija kkaratterizzata minn karatteristiċi istituzzjonali speċifiċi, bħall-parteċipazzjoni limitata tal-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew fil-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-esklużjoni ta’ kull attivita ta’ leġiżlazzjoni. Dik il-politika hija ddefinita u implimentata mill-Kunsill Ewropew (li jikkonsisti mill-Kapijiet tal-Istati jew Gvernijiet tal-pajjiżi tal-UE) u mill-Kunsill (li jikkonsisti minn rappreżentant ta’ kull pajjiż tal-UE fuq livell ministerjali). Il-President tal-Kunsill Ewropew u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Politika Estera u ta' Sigurtà jirrappreżenta lill-UE fi kwistjonijiet relatati mal-politika estera u ta' sigurtà komuni.

Eżerċitar tal-kompetenza

L-eżerċitar tal-kompetenza tal-UE huwa soġġett għal żewġ prinċipji fundamentali stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea:

l-aħħar aġġornament 26.01.2016