Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU TA:

Artikolu 16 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Artikoli 237 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikoli 238 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikoli 239 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikoli 240 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikoli 241 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikoli 242 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Artikoli 243 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

X’INHU L-GĦAN TAL-ARTIKOLI?

Huma jistabbilixxu r-rwol, il-kompożizzjoni u l-funzjonament tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li jirrappreżenta l-gvernijiet tal-pajjiżi tal-UE.

PUNTI EWLENIN

Rwol

Kompożizzjoni

Voti

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENTI PRINĊIPALI

Verżjoni konsolidata tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea — Titolu III — Dispożizzjonijiet dwar l-istituzzjonijiet — Artikolu 16 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 24)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Sezzjoni 3 — Il-Kunsill — Artikolu 237 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 153)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Sezzjoni 3 — Il-Kunsill — Artikolu 238 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 153-154)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Sezzjoni 3 — Il-Kunsill — Artikolu 239 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 154)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Sezzjoni 3 — Il-Kunsill — Artikolu 240 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 154)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Sezzjoni 3 — Il-Kunsill — Artikolu 241 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 155)

Verżjoni kkonsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Instituzzjonijiet u dispożizzjonijiet finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Sezzjoni 3 — Il-Kunsill— Artikolu 242 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 155)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Sezzjoni 3 — Il-Kunsill — Artikolu 243 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 155)

l-aħħar aġġornament 11.12.2017