Informazzjoni dwar l-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil tat-tajers, il-kapaċità tal-ibbrejkjar u l-livelli ta’ ħsejjes

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (UE) 2020/740 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri oħra

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Ir-regolament:

Il-fornituri tat-tajers iridu:

Distributuri tat-tajers iridu:

Il-fornituri u d-distributuri ta’ vetturi ġodda jridu jipprovdu lill-klijenti bit-tikketta tat-tajers, il-formola ta’ informazzjoni dwar il-prodott u kwalunkwe materjal tekniku promozzjonali rilevanti qabel ma jsir ix-xiri.

Il-fornituri tas-servizzi tal-internet iridu jiżguraw li l-fornituri li jbigħu t-tajers fuq is-siti tagħhom juru t-tikketta meħtieġa kif ukoll il-formola ta’ informazzjoni.

L-awtoritajiet nazzjonali jridu:

Il-Kummissjoni Ewropea:

Revoka

Ir-Regolament (UE) 2020/740 iħassar ir-Regolament dwar it-tikkettar tat-tajers (KE) Nru 1222/2009 (ara s-sommarju).

MINN META SE JIBDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan se jibda japplika mill-1 ta’ Mejju 2021.

SFOND

Is-sistema tat-tikkettar tat-tajers għandha l-għan li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett ta’ serra u t-tniġġis mill-istorbju u ttejjeb is-sikurezza fit-toroq. It-tajers jammontaw għal bejn 20-30% tal-konsum tal-fjuwil ta’ vettura. It-tnaqqis tar-reżistenza tagħhom għad-dawrien jgħin biex jitnaqqsu l-emissjonijiet u jiżdied l-iffrankar għas-sewwieqa permezz ta’ konsum aktar baxx tal-fjuwil.

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Utent finali: konsumatur individwali, diriġent tal-flotta jew kumpanija tat-trasport bit-triq.
Retread: Tajer rikondizzjonat fejn it-tread użata tinbidel b’materjal ġdid.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) 2020/740 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 2020 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri oħra, li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1369 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 (ĠU L 177, 5.6.2020, pp. 1-31)

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2019/1020 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar is-sorveljanza tas-suq u l-konformità tal-prodotti u li jemenda d-Direttiva 2004/42/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 765/2008 u (UE) Nru 305/2011 (ĠU L 169, 25.6.2019, pp. 1-44)

Ir-Regolament (UE) 2018/858 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li jħassar id-Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 14.6.2018, pp. 1-218)

Ir-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2017 li jistabbilixxi qafas għat-tikkettar tal-enerġija u li jħassar id-Direttiva 2010/30/UE (ĠU L 198, 28.7.2017, pp. 1-23)

Ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009 dwar it-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra (ĠU L 342, 22.12.2009 , pp. 46-58)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1222/2009 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, pp. 1-24)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 02.12.2020