Il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika — gradazzjonijiet u miżuri tas-sigurtà tal-informazzjoni

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (Euratom) Nru 3 li jimplimenta l-Artikolu 24 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Il-miżuri tas-sigurtà u l-istruzzjonijiet dwar kif għandhom jiġu applikati jinħarġu minn:

Il-Kummissjoni Ewropea waqqfet Bureau tas-Sigurtà biex:

F’kull istituzzjoni, kumitat jew servizz tal-UE fejn titħejja jew tinżamm l-ECI jinħatar Uffiċjal tas-Sigurtà, responsabbli biex:

Gradazzjonijiet, awtorizzazzjoni u skrinjar

Protezzjoni fiżika tal-ECI

META BEDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-15 ta’ Novembru 1958.

SFOND

Ara wkoll:

TERMINI EWLENIN

Mudell ta’ utilità: dritt irreġistrat li jagħti lid-detentur l-użu esklussiv ta’ invenzjoni teknika bi skambju għal żvelar pubbliku tax-xogħlijiet tal-invenzjoni, u li jingħata biss għal perjodu limitat.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 3 li jimplimenta l-Artikolu 24 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (ĠU 17, 6.10.1958, pp. 406-416)

DOKUMENTI RELATATI

Verżjoni Konsolidata tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika — Titolu II — Dispożizzjonijiet maħsuba biex jinkuraġġixxu l-progress fil-qasam tal-enerġija nukleari — Kapitolu 2: Disseminazzjoni tal-informazzjoni — Taqsima 3: Disposizzjonijiet li jirrigwardjaw is-sigurtà — Artikolu 24 (ĠU C 203, 7.6.2016, pp. 15-16)

Verżjoni Konsolidata tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika — Titolu II — Dispożizzjonijiet maħsuba biex jinkuraġġixxu l-progress fil-qasam tal-enerġija nukleari — Kapitolu 2: Disseminazzjoni tal-informazzjoni — Taqsima 3: Disposizzjonijiet li jirrigwardjaw is-sigurtà — Artikolu 25 (ĠU C 203, 7.6.2016, pp. 16-17)

l-aħħar aġġornament 15.05.2020