Il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi — l-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ Lisbona

 

SOMMARJU TA’:

L-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Id-Deċiżjoni (UE) 2019/1754 — l-adeżjoni tal-UE mal-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Ir-Regolament (UE) 2019/1753 dwar l-azzjoni tal-UE wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

X’INHU L-GĦAN TAL-ATT, TAD-DEĊIŻJONI U TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Il-Ftehim ta’ Lisbona

L-Att ta’ Ġinevra

Id-Deċiżjoni (UE) 2019/1754

Regoli tal-UE

Ir-regolament jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw id-drittijiet u l-obbligi tal-UE skont l-Att ta’ Ġinevra. Skont ir-Regolament:

Ir-regolament jittratta wkoll b’mod partikolari:

MINN META JAPPLIKAW L-ATT, ID-DEĊIŻJONI U R-REGOLAMENT?

SFOND

TERMINI EWLENIN

Indikazzjonijiet ġeografiċi (GIs): irreferi għal prodotti li joriġinaw minn żona ġeografika speċifika, u li fir-rigward tagħhom ċerta kwalità, reputazzjoni jew karatteristika oħra hija marbuta mal-oriġini ġeografika.
Denominazzjoni ta’ oriġini (AOs): denominazzjonijiet ġeografiċi li jindikaw l-oriġini tal-prodott kif ukoll il-kwalitajiet distintivi u magħrufa tiegħu assoċjati mal-post.

DOKUMENTI EWLENIN

L-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (ĠU L 271, 24.10.2019, pp. 15-29)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1754 tas-7 ta’ Ottubru 2019 dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (ĠU L 271, 24.10.2019, pp. 12-14)

Ir-Regolament (UE) 2019/1753 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2019 dwar l-azzjoni tal-Unjoni wara l-adeżjoni tagħha mal-Att ta’ Ġinevra tal-Ftehim ta’ Lisbona dwar id-Denominazzjonijiet ta’ Oriġini u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi (ĠU L 271, 24.10.2019, pp. 1-11)

l-aħħar aġġornament 18.05.2020