Rekwiżiti tal-ekodisinn — apparat ta’ saldatura

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (UE) 2019/2019 li — jistabbilixxi r-rekwiżiti tal-ekodisinn għall-apparat ta’ saldatura

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2021.

SFOND

Id-Direttiva 2009/125/KE li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija. Il-Kummissjoni jeħtiġilha tistabbilixxi dawn għall-prodotti li jiġu mibjugħa u nnegozjati fl-UE u li għandhom impatt ambjentali sinifikanti.

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

L-Ekodisinn: Politika għat-titjib, permezz ta’ disinn aħjar, tal-prestazzjoni ambjentali tal-prodotti tul iċ-ċiklu ta’ ħajja tagħhom, speċjalment l-effiċjenza enerġetika tagħhom.

DOKUMENT EWLIENI

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/1784 tal-1 ta’ Ottubru 2019 li jistabbilixxi r-rekwiżiti dwar l-ekodisinn għat-tagħmir tal- iwweldjar skont id-Direttiva 2009/125/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 272, 25.10.2019, pp. 121-135)

DOKUMENTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Pjan ta’ Ħidma dwar l-Ekodisinn 2016-2019 (COM(2016) 773 final, 30.11.2016)

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni — L-għeluq taċ-ċirku — Pjan ta’ azzjoni tal-UE għal ekonomija ċirkolari (COM(2015) 614 final, 2.12.2015)

Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea, li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill 89/686/KEE u 93/15/KEE u d-Direttivi 94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 98/34/KE, 2004/22/KE, 2007/23/KE, 2009/23/KE u 2009/105/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE u d-Deċiżjoni Nru 1673/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 316, 14.11.2012, pp. 12–33)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 1025/2012 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Id-Direttiva 2012/19/UE tal-Parlament Eropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (ĠU L 197, 24.7.2012, pp. 38-71)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Id-Direttiva 2009/125/KE al-Parlament Eropew u tal-Kunsill tal-21 ta’Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għall-iffissar ta’ rekwiżiti għall-ekodisinn għal prodotti relatati mal-enerġija (ĠU L 285, 31.10.2009, pp. 10-35)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 29.01.2020