Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA)

 

SOMMARJU TA’:

Il-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA) dwar l-iżvilupp tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u l-provvista ta’ servizzi relatati fiż-żona ta’ kompetenza tal-ASECNA għall-benefiċċju tal-avjazzjoni ċivili

Id-Deċiżjoni (UE) 2018/1603 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA)

Id-Deċiżjoni (UE) 2016/2234 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA)

X’INHU L-GĦAN TAL-FTEHIM U TAD-DEĊIŻJONIJIET?

PUNTI EWLENIN

Il-ftehim japplika l-prinċipji li ġejjin :

Il-kooperazzjoni tkopri:

L-UE:

L-UE u ASECNA:

L-ASECNA tkopri l-kost tas-sistema SBAS-ASECNA, iżda hija eliġibbli għall-fondi ta’ kooperazzjoni u ta’ żvilupp tal-UE.

Kumitat konġunt, il-kumitat GNSS tal-UE/ASECNA, b’rappreżentanti minn kull sieħeb, huwa responsabbli għall-ġestjoni u l-implimentazzjoni korretta tal-ftehim.

It-tilwim jiġi solvut permezz ta’ arbitraġġ u kwalunkwe parti tista’ ttemm il-ftehim b’avviż ta’ 6 xhur.

DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ

Il-ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Novembru 2018.

SFOND

L-ASECNA, l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar, hija organizzazzjoni pubblika internazzjonali bi 17-il membru Afrikan u Franza. Maħluqa fl-1959, il-missjoni ewlenija tagħha hija li tipprovdi servizzi ta’ navigazzjoni bl-ajru u informazzjoni ajrunawtika u ta’ meteoroloġija fi spazju tal-ajru uniku ta’ aktar minn 16-il miljun kilometru kwadru.

Għal aktar tagħrif ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA) dwar l-iżvilupp tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u l-provvista ta’ servizzi relatati fiż-żona ta’ kompetenza tal-ASECNA għall-benefiċċju tal-avjazzjoni ċivil (ĠU L 268, 26.10.2018, pp. 3-15)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/1603 tat-18 ta’ Settembru 2018 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA) dwar l-iżvilupp tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u l-provvista ta’ servizzi relatati fiż-żona ta’ kompetenza tal-ASECNA għall-benefiċċju tal-avjazzjoni ċivili (ĠU L 268, 26.10.2018, pp. 1-2)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/2234 tal-21 ta’ Novembru 2016 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA) dwar l-iżvilupp tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u l-provvista ta’ servizzi relatati fiż-żona ta’ kompetenza tal-ASECNA għall-benefiċċju tal-avjazzjoni ċivili (ĠU L 337, 13.12.2016, pp. 1-2)

DOKUMENTI RELATATI

Informazzjoni relatata mad-dħul fis-seħħ tal-“Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru fl-Afrika u f’Madagascar (ASECNA) dwar l-iżvilupp tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u l-provvista ta’ servizzi relatati fiż-żona ta’ kompetenza tal-ASECNA għall-benefiċċju tal-avjazzjoni ċivili” (ĠU L 292, 19.11.2018, p. 1)

Ir-Regolament (UE) 2018/1139 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2018 dwar regoli komuni fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili u li jistabbilixxi Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea, u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2111/2005, (KE) Nru 1008/2008, (UE) Nru 996/2010, (UE) Nru 376/2014 u d-Direttivi 2014/30/UE u 2014/53/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 552/2004 u (KE) Nru 216/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3922/91 (ĠU L 212, 22.8.2018, pp. 1-122)

Ir-Regolament (UE) Nru 1285/2013tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar l-implimentazzjoni u l-esplojtazzjoni tas-sistemi Ewropej tar-radjunavigazzjoni bis-satellita u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 876/2002 u r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 347, 20.12.2013, pp. 1-24)

Ir-Regolament (UE) Nru 912/2010tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS, u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1321/2004 dwar l-istabbiliment ta’ strutturi għat-tmexxija tal-programmi Ewropej ta’ radjunavigazzjoni bis-satellita u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 276, 20.10.2010, pp. 11-21)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 912/2010 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 10.09.2020