Regoli finanzjarji ġodda li jirregolaw il-baġit tal-UE (Regolament Finanzjarju)

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (EU, Euratom) Nru 2018/1046 — regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-UE

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Ir-Regolament Finanzjarju l-ġdid tal-UE:

Skadenzi baġitarji annwali (fil-prattika, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jippruvaw jippreżentaw id-dokumenti aktar kmieni biex jiffaċilitaw il-proċedura)

Atti delegati

Il-Kummissjoni adottat żewġ atti delegati bbażati fuq ir-Regolament Finanzjarju:

Dawn l-atti delegati jissostitwixxu regolamenti preċedenti għal dawn il-korpi.

Ir-regoli l-ġodda jsaħħu l-governanza ta’ dawn il-korpi, pereżempju fir-rigward tal-evitar ta’ kunflitti ta’ interess. Il-korpi kollha kkonċernati għandhom jadottaw regoli finanzjarji bbażati fuq dawn iż-żewġ atti delegati. Jistgħu jitbiegħdu minnhom biss fejn ikunu jeħtieġu l-bżonnijiet speċifiċi tagħhom u wara l-kunsens tal-Kummissjoni minn qabel.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ħafna mir-regoli l-ġodda applikaw mit-2 ta’ Awwissu 2018. Kwalunkwe eċċezzjoni hija elenkata fl-Artikolu 282 tar-regolament.

SFOND

TERMINI EWLENIN

Kumpaniji fantażma: kumpaniji, ħafna drabi mingħajr operazzjonijiet tan-negozju attivi jew assi sinifikanti. Għalkemm din it-tip ta’ kumpanija mhijiex neċessarjament illegali, kumpaniji fantażma xi kultant huma użati għal skopijiet ta’ evażjoni tat-taxxa, evitar tat-taxxa u ħasil tal-flus, jew sabiex jinkiseb xi għan speċifiku bħal anonimità.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ĠU L 193, 30.7.2018, pp. 1-222). Test pubblikat mill-ġdid fil-corrigendum (ĠU L 60, 28.2.2019, p. 36)

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2019/887 tat-13 ta’ Marzu 2019 dwar il-mudell tar-regolament finanzjarju għall-korpi ta’ sħubija pubblika-privata msemmijin fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 142, 29.5.2019, p. 16-42)

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 2019/715 tat-18 ta’ Diċembru 2018 dwar ir-regolament finanzjarju qafas għall-korpi mwaqqfin skont it-TFUE u t-Trattat Euratom u msemmija fl-Artikolu 70 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 122, 10.5.2019, p. 1-38)

Stqarrijiet: Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (l-ewwel qari) — Adozzjoni tal-att leġiżlattiv (ĠU C 267I, 30.7.2018, p. 1-3)

l-aħħar aġġornament 12.07.2019