Data tal-elettriku — ġenerazzjoni, trasportazzjoni u konsum

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (UE) Nru 543/2013 dwar is-sottomissjoni u l-pubblikazzjoni ta’ data (dejta) fis-swieq tal-elettriku

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-5 ta’ Lulju 2013 bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 4.1 (li jikkonċerna l-pubblikazzjoni) li ġie applikat mill-5 ta’ Jannar 2015.

SFOND

Ara wkoll:

TERMINI EWLENIN

Żona tal-offerti: l-akbar żona ġeografika li fiha l-parteċipanti tas-suq tal-elettriku jistgħu jiskambjaw enerġija mingħajr ma jallokaw kapaċità.

DOKUMENT EWLIENI

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2013 tal-14 ta’ Ġunju 2013 dwar is-sottomissjoni u l-pubblikazzjoni ta’ data (dejta) fis-swieq tal-elettriku u li jemenda l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 163, 15.6.2013, pp. 1-12)

DOKUMENTI RELATATI

Regolament (UE) Nru 1227/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (ĠU L 326, 8.12.2011, pp. 1-16)

Regolament (KE) 714/2009tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 (ĠU L 211, 14.8.2009, pp. 15-35)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 714/2009 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

Direttiva tal-Kunsill 2008/114/KE tat-8 ta’ Diċembru 2008 dwar l-identifikazzjoni u l-indikazzjoni ta’ l-Infrastruttura Kritika Ewropea u l-valutazzjoni tal-ħtieġa għat-titjib tal-ħarsien tagħhom (ĠU L 345, 23.12.2008, pp. 75-82)

l-aħħar aġġornament 05.03.2019