Approvazzjoni u miżuri ta’ sorveljanza mill-UE għal vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (UE) 2018/858 — l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Skop

Dan ir-Regolament japplika għal:

Approvazzjoni tat-tip u ttestjar qabel ma’ karozza titpoġġa fuq is-suq

Kontrolli ta’ karozzi fuq is-suq

Sorveljanza

Manifatturi

MINN META JIDĦOL FIS-SEĦĦ DAN IR-REGOLAMENT?

Dan jidħol fis-seħħ mill-1 ta’ Settembru 2020.

SFOND

Id-direttiva tal-UE dwar l-approvazzjoni tat-tip ġiet trasformata f’regolament applikabbli direttament u ġiet rinforzata wara l-iskoperta li ċerti manifatturi kienu inkorporaw sistemi li jalteraw il-prestazzjoni tal-vetturi tagħhom waqt l-ittestjar (“tagħmir ta’ manipulazzjoni”).

Din ir-riforma hi parti mix-xogħol usa’ tal-Kummissjoni fuq is-settur tal-karozzi stabbilit fil-komunikazzjoni “Europe on the move”.

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Approvazzjoni tat-tip: proċedura li biha awtorità għall-approvazzjoni tiċċertifika li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata tissodisfa r-regolamenti amministrattivi u r-rekwiżiti tekniċi rilevanti.

DOKUMENT PRINĊIPALI

Regolament (UE) 2018/858tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2018 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li jħassar id-Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 151, 14.6.2018, pp. 1-218)

DOKUMENTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni - Ewropa attiva - Mobbiltà sostenibbli għall-Ewropa: sikura, konnessa u nadifa (COM(2018) 293 finali, 17.5.2018)

l-aħħar aġġornament 30.01.2019