Ftehim dwar l-Assigurazzjonijiet u r-Riassigurazzjonijiet bejn l-UE u l-Istati Uniti

 

SOMMARJU TA’:

Ftehim bilaterali bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjonijiet u r-riassigurazzjonijiet

Id-Deċiżjoni (UE) 2017/1792 dwar l-iffirmar, f’isem l-UE, u l-applikazzjoni provviżorja tal-ftehim bilaterali bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni

Id-Deċiżjoni (UE) 2018/539 dwar il-konklużjoni tal-ftehim bilaterali bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni

X’INHU L-GĦAN TAL-FTEHIM U TAD-DEĊIŻJONIJIET?

PUNTI EWLENIN

Il-ftehim:

DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ

Il-ftehim daħal fis-seħħ fl-4 ta’ April 2018, għalkemm kien diġà ilu japplika b’mod proviżorju mis-7 ta’ Novembru 2017.

SFOND

TERMINI EWLENIN

Riassiguratur: kumpanija li tipprovdi protezzjoni finanzjarja lill-kumpaniji tal-assigurazzjoni.
Kollateral: assi bħal flus u ittri ta’ kreditu.

DOKUMENTI EWLENIN

Il-Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjonijiet u r-riassigurazzjonijiet (ĠU L 258, 6.10.2017, pp. 4-21)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1792 tad-29 ta’ Mejju 2017 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni, u l-applikazzjoni provviżorja tal-Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni (ĠU L 258, 6.10.2017, pp. 1-2)

L-emendi suċċessivi għad-Deċiżjoni (UE) 2017/1792 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2018/539 tal-20 ta’ Marzu 2018 dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni (ĠU L 90, 6.4.2018, pp. 36-37)

DOKUMENTI RELATATI

Avviż għad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni (ĠU L 91, 9.4.2018, p. 1)

Avviż dwar l-applikazzjoni proviżorja tal-Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni (ĠU L 288, 7.11.2017, p. 1)

l-aħħar aġġornament 28.09.2020