Eurostat - l-uffiċċju tal-istatistika tal-UE

 

SOMMARJU TA’:

Deċiżjoni 2012/504/UE li tiċċara r-rwol tal-Eurostat

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN ID-DEĊIŻJONI?

Din tiċċara r-rwol u r-responsabbiltajiet tal-Eurostat fir-rigward tal-iżvilupp, il-produzzjoni u d-disseminazzjoni tal-istatistika Ewropea.

PUNTI EWLENIN

META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Din ilha tapplika sa mit-8 ta’ Ottubru 2012.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2012/504/UE tas-17 ta’ Settembru 2012 dwar il-Eurostat (ĠU L 251, 18.9.2012, pp. 49-52)

l-aħħar aġġornament 13.11.2017