It-Trattat ta’ Amsterdam

 

SOMMARJU TA’:

It-Trattat ta’ Amsterdam li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

X’INHU L-GĦAN TAT-TRATTAT?

PUNTI EWLENIN

It-trattat jistabbilixxi dawn il-miri għall-UE:

Il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni (PESK)

Kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali

Kooperazzjoni aktar mill-qrib

Il-gvernijiet tal-UE li jixtiequ jaħdmu aktar mill-qrib ma’ xulxin f’ċerti oqsma ta’ politika jistgħu jagħmlu dan, dejjem jekk il-kooperazzjoni:

Il-viżi, l-ażil, l-immigrazzjoni u politiki oħra relatati mal-moviment liberu tal-persuni

Impjieg

Kwistjonijiet istituzzjonali

Sanzjonijiet

Il-gvernijiet tal-UE jistgħu jneħħu d-drittijiet tat-trattat ta’ pajjiż membru, inkluż id-dritt tal-vot fuq l-abbozz tal-leġiżlazzjoni, jekk jitqies li jkun wettaq “ksur serju u persistenti” tal-prinċipji bażiċi tal-UE.

Simplifikazzjoni

It-trattat jissimplifika d-diversi trattati tal-UE billi jemenda jew iħassar ’il fuq minn 50 artikolu skadut u jinnumera mill-ġdid il-bqija sabiex jagħmilhom aktar leġibbli.

MINN META JAPPLIKA T-TRATTAT?

Dan ġie ffirmat fit-2 ta’ Ottubru 1997 u daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 1999.

DOKUMENT EWLIENI

It-Trattat ta’ Amsterdam li jemenda t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, it-Trattati li jistabbilixxu l-Komunitajiet Ewropej u ċerti atti relatati (ĠU C 340, 10.11.1997, p. 1-144)

l-aħħar aġġornament 04.04.2018(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.