L-użu tal-alumina għat-tneħħija tal-fluworidi mill-ilmijiet minerali

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (UE) Nru 115/2010 — l-użu tal-alumina attivata għat-tneħħija tal-fluworidu mill-ilmijiet minerali

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Hu jistabbilixxi r-regoli għall-użu tal-alumina attivata* għat-tneħħija tal-fluworidu* mill-ilmijiet minerali u mill-ilmijiet tan-nixxigħat, sabiex ikun hemm konformità mad-direttivi tal-UE dwar il-kwalità tal-ilma potabbli.

PUNTI EWLENIN

L-użu ta’ alumina attivata għat-tneħħija tal-fluworidu fl-ilmijiet minerali naturali u fl-ilmijiet tan-nixxigħat hu permess, taħt il-kundizzjonijiet li ġejjin:

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mit-2 ta’ Marzu 2010.

SFOND

TERMINI EWLENIN

Alumina attivata: forma permeabbli ħafna tal-ossidu tal-aluminju b’erja kbira tas-superfiċje. Din tista’ tintuża bħala filtru biex jitneħħa l-fluworidu mill-ilma potabbli.
Fluworidu: element li jseħħ b’mod naturali fil-provvisti tal-ilma. Il-konċentrazzjonijiet ivarjaw ħafna minn pajjiż tal-UE għal ieħor.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) No 115/2010 tad-9 ta’ Frar 2010 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-użu tal-alumina attivata għat-tneħħija tal-fluworidu mill-ilmijiet minerali naturali u mill-ilmijiet tan-nixxigħat (ĠU L 37, 10.2.2010, pp. 13-15)

DOKUMENTI RELATATI

Id-Direttiva 2009/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 dwar l-isfruttament u t-tqegħid fis-suq ta’ ilmijiet minerali naturali (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 164, 26.6.2009, pp. 45-58)

Ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel (ĠU L 139, 30.4.2004, pp. 1-54)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 852/2004 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/40/KE tas-16 ta’ Mejju 2003 li tistabbilixxi l-lista, il-limiti ta’ konċentrazzjoni u l-ħtiġiet ta’ tikkettjar għall-kostitwenti ta’ l-ilmijiet minerali naturali u l-kondizzjonijiet għall-użu ta’ arja arrikkita b’ożonu għat-trattament ta’ ilmijiet minerali naturali u ilmijiet min-nixxigħat (ĠU L 126, 22.5.2003, pp. 34-39)

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità ta’ l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330, 5.12.1998, pp. 32-54)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 28.09.2017