Id-direttiva dwar it-trasparenza fis-suq uniku

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva (UE) 2015/1535 — proċedura għall-iskambju ta’ informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-Direttiva (UE) 2015/1535 irrevokat u ssostitwiet id-Direttiva 98/34/KE mis-7 ta’ Ottubru 2015.

SFOND

L-għan tal-proċedura 2015/1535

ATT

Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 1-15)

l-aħħar aġġornament 27.01.2016