Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Russja

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE, l-Istati Membri tagħha u l-Federazzjoni Russa

X’INHU L-GĦAN TA’ DAN IL-FTEHIM?

PUNTI EWLENIN

Prinċipji

Ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem jikkostitwixxi element essenzjali tas-sħubija.

Għanijiet

L-għanijiet ewlenin tal-ftehim huma li:

Kamp ta’ applikazzjoni

Il-ftehim ikopri oqsma bħal:

Il-ftehim ġie konkluż għal perjodu inizjali ta’ 10 snin u jiġi mġedded kull sena.

Negozjati fuq ftehim ġdid bejn l-UE u r-Russja bil-għan li jinħoloq qafas aktar komprensiv għar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja tnedew fl-2008. Għalkemm dawn għamlu progress konsiderevoli, huma twaqqfu fl-2012.

META JAPPLIKA DAN IL-FTEHIM?

Huwa daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 1997.

SFOND

Ir-rwol tar-Russja fil-kunflitt mal-Ukraina u l-annessjoni illegali tagħha affettwaw b’mod serju r-relazzjonijiet tagħha mal-UE. Ħafna mill-attivitjiet koperti fil-ftehim twaqqfu u ġew adottati sanzjonijiet.

Għal aktar informazzjoni, ara

DOKUMENT EWLIENI

Ftehim dwar is-sħubija u l-kooperazzjoni li tistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra — Protokoll 1 dwar l-istabbiliment tal-grupp ta’ kuntatt tal-faħam u tal-azzar — Protokoll 2 dwar assistenza amministrattiva reċiproka għall-applikazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni doganali — Att Finali — Skambji ta’ ittri — Minuti tal-iffirmar (ĠU L 327, 28.11.1997, pp. 3-69)

l-aħħar aġġornament 10.10.2016