Għajnuna mill-Istat: Linji gwida tal-UE għal għajnuna reġjonali għall-2014 sal-2020

Linji gwida tal-UE dwar kif l-Istati Membri tal-UE jistgħu jagħtu għajnuna ta' investiment lil kumpaniji sabiex jappoġġaw l-iżvilupp ta' reġjuni żvantaġġati fl-Ewropa bejn l-2014 u l-2020 jidħlu fis-seħħ f'Lulju 2014.

ATT

Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali mill-Istat għall-2014 - 2020 (Ġurnal Uffiċjali C 209 tat-23.7.2013).

SOMMARJU

Il-Kummissjoni Ewropea pproduċiet linji gwida tal-UE dwar kif l-Istati Membri tal-UE jistgħu jagħtu għajnuna ta' investiment lil kumpaniji sabiex jappoġġaw l-iżvilupp ta' reġjuni żvantaġġati fl-Ewropa bejn l-2014 u l-2020.

L-għan tal-linji gwida riveduti huwa li jħeġġu t-tkabbir ekonomiku billi jiġu promossi investimenti fi proġetti li jġibu valur miżjud reali għall-iżvilupp reġjonali, b'mod speċjali fir-reġjuni l-aktar żvantaġġati tal-Ewropa.

B'mod aktar speċifiku, il-linji gwida dwar l-għajnuna reġjonali jistabbilixxu r-regoli skont liema l-Istati Membri tal-UE jistgħu jagħtu għajnuna statali lil kumpaniji li jappoġġaw l-investimenti f'faċilitajiet ta' produzzjoni ġodda fir-reġjuni inqas vantaġġati tal-Ewropa jew li jestendu jew li jimmodernizzaw faċilitajiet eżistenti.

Il-linji gwida fihom ukoll regoli li fuq il-bażi tagħhom, l-Istati Membri tal-UE jistgħu jiddisinjaw mapep ta' għajnuna reġjonali sabiex jidentifikaw f'liema oqsma ġeografiċi l-kumpaniji jistgħu jirċievu għajnuna statali reġjonali u f'liema livell.

Karatteristiċi ewlenin tal-linji gwida l-ġodda jinkludu:

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Skadenza għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Ġurnal Uffiċjali

Linji Gwida dwar l-għajnuna reġjonali nazzjonali għall-2014-2020

1.7.2014

-

ĠU C 209 tat-23.7.2013

L-aħħar aġġornament: 27.02.2014