Niġġieldu l-abbuż sesswali fuq it-tfal

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 2011/93/UE — il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Din id-direttiva għandha l-għan li ttejjeb il-protezzjoni tat-tfal mill-abbuż u l-isfruttament sesswali. Sabiex tikseb dan, hija tobbliga lill-pajjiżi tal-UE biex:

PUNTI EWLENIN

Sabiex tiffaċilita l-ipproċessar tat-trasgressur, id-Direttiva:

Sabiex tipproteġi lill-vittmi tfal, id-Direttiva tintroduċi regoli dwar:

Sabiex tipprevjeni reati, id-Direttiva titlob li:

Segwitu

Fl-2016, il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat 2 rapporti. L-ewwel rapport ħares lejn id-Direttiva b’mod ġenerali, filwaqt li t-tieni rapport ħares b’mod speċifiku lejn il-miżuri introdotti fir-rigward tas-siti web li fihom jew li jxerrqu l-pornografija tat-tfal (Artikolu 25).

L-Alleanza Globali kontra l-Abbuż Sesswali tat-Tfal Onlajn

Fi żvilupp separat iżda relatat, li huwa inizjattiva konġunta mill-UE u mill-Istati Uniti, 54 pajjiż minn madwar id-dinja, fl-2012, ingħaqdu, f’Alleanza Globali kontra l-Abbuż Sesswali Onlajn tat-Tfal Onlajn. Huma impenjaw ruħhom għal miri tal-politika ewlenin li jimmiraw li jkun hemm:

L-Alleanza Globali ngħaqdet mal-inizjattiva We Protect tar-Renju Unit (1) biex ġiet iffurmata l-Alleanza Globali WeProtect biex ittemm l-isfruttament sesswali tat-tfal onlajn, li tiġbor flimkien lil aktar minn 80 gvern, 20 kumpanija tat-teknoloġija globali u 24 organizzazzjoni internazzjonali u mhux governattiva minn ta’ quddiem nett għall-protezzjoni tat-tfal kontra l-isfruttament sesswali onlajn.

META BDIET TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-Direttiva ilha tapplika mis-17 ta’ Diċembru 2011 u kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sat-18 ta’ Diċembru 2013.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT PRINĊIPALI

Id-Direttiva 2011/93/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/68/ĠAI (ĠU L 335, 17.12.2011, pp. 1-14)

Rettifika

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2011/93/UE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta kemm l-Istati Membri ħadu l-miżuri neċessarji sabiex jikkonformaw mad-Direttiva 2011/93/UE tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (COM(2016) 871 final, 16.12.2016)

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jivvaluta l-implimentazzjoni tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 25 tad-Direttiva 2011/93/UE tat-13 ta’Diċembru 2011 dwar il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali u l-isfruttament sesswali tat-tfal u l-pedopornografija (COM(2016) 872 final, 16.12.2016)

l-aħħar aġġornament 28.03.2018(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.