Il-promozzjoni tal-vidjokonferenzi bejn il-pajjiżi tal-UE fil-qasam tal-ġustizzja

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill — l-aħjar prattiki tal-vidjokonferenzi transkonfinali fil-qasam tal-ġustizzja

SOMMARJU

X’JAGĦMLU DAWN IR-RAKKOMANDAZZJONIJIET?

PUNTI EWLENIN

Il-benefiċċji tal-vidjokonferenzi huma:

Titjib potenzjali

Madankollu, ir-rakkomandazzjonijiet jinnotaw li hemm diversi oqsma fejn il-vidjokonferenzi bejn l-awtoritajiet f’pajjiżi tal-UE differenti jistgħu jittejbu, inkluż:

Rakkomandazzjonijiet

Il-pajjiżi tal-UE huma mistiedna jieħdu għadd ta’ miżuri, inkluż:

Il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Leġiżlazzjoni Elettronika (Ġustizzja Elettronika) huwa mitlub:

Il-Kummissjoni għandha:

SFOND

Il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika

ATT

Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill — “Promozzjoni tal-użu u l-iskambju tal-aħjar prattiki tal-vidjokonferenzi transkonfinali fil-qasam tal-ġustizzja fl-Istati Membri u fil-livell tal-UE” (ĠU C 250, 31.7.2015, p. 1–5)

l-aħħar aġġornament 20.01.2016