L-isfidi li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ: it-tisħiħ tal-kooperazzjoni fir-rigward tal-politika trans-settorjali

Il-Ministri tal-UE jaraw il-kooperazzjoni fost l-oqsma ta’ politika bħala vitali għall-indirizzar tal-problemi soċjali u ekonomiċi li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ.

ATT

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tal-kooperazzjoni fir-rigward tal-politika trans-settorjali sabiex jiġu indirizzati b’mod effettiv l-isfidi soċjo-ekonomiċi li qegħdin jiffaċċjaw iż-żgħażagħ (ĠU C 172, 27.5.2015, p. 3-7)

SOMMARJU

Il-Ministri tal-UE jaraw il-kooperazzjoni fost l-oqsma ta’ politika bħala vitali għall-indirizzar tal-problemi soċjali u ekonomiċi li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ.

X’JAGĦMLU DAWN IL-KONKLUŻJONIJIET TAL-KUNSILL?

Huma jikkunsidraw l-istrateġiji għat-tisħiħ tal-approċċ trans-settorjali għall-kwistjonijiet li jikkonċernaw iż-żgħażagħ sabiex b’hekk dawk li jfasslu l-politika jkunu jistgħu jirreaġixxu b’mod aktar effettiv u malajr għall-problemi, billi jagħmlu l-aħjar użu mill-programmi u l-fondi tal-UE kollha disponibbli f’dan il-qasam.

PUNTI EWLENIN

Politika trans-settorjali

Sabiex jimplimentaw politika trans-settorjali wiesgħa dwar iż-żgħażagħ, il-pajjiżi tal-UE għandhom:

Huma jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea biex:

Huma jħeġġu lill-pajjiżi tal-UE u lill-Kummissjoni sabiex:

Approċċi mfasslin apposta

Huma meħtieġa approċċi trans-settorjali mfasslin b’mod speċjali għal programmi li jindirizzaw l-isfidi soċjo-ekonomiċi li jiffaċċjaw iż-żgħażagħ.

Il-pajjiżi tal-UE huma mistiedna biex:

Il-Kummissjoni hija mitluba sabiex tiffaċilita l-interazzjoni fil-livell tal-UE bejn dawk li jfasslu l-politika taż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) involuti fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ.

Kemm il-pajjiżi tal-UE kif ukoll il-Kummissjoni huma mitluba sabiex:

Il-ħidma taż-żgħażagħ

Il-Kunsill tal-UE jitlob lill-pajjiżi tal-UE u lill-Kummissjoni sabiex jenfasizzaw il-valur tal-ħidma taż-żgħażagħ fl-indirizzar tal-isfidi taż-żgħażagħ billi:

Aktar tagħrif:

ATTI RELATATI

Riżoluzzjoni tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-Istati Membri, li jiltaqgħu fil-Kunsill, tal-20 ta’ Mejju 2014 dwar Pjan ta’ Ħidma tal-Unjoni Ewropea għaż-Żgħażagħ għall-perjodu 2014-2015 (ĠU C 183, 14.6.2014, p. 5-11)

l-aħħar aġġornament 24.09.2015