Erasmus+ — Sħubijiet transnazzjonali tal-Unjoni Ewropea fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (UE) Nru 1288/2013 li jistabbilixxi “Erasmus+”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Erasmus+ għandu l-għan illi:

PUNTI EWLENIN

Eliġibilità

Erasmus+ huwa miftuħ għall-pajjiżi kollha tal-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Iżvizzera, kif ukoll pajjiżi li applikaw għal sħubija mal-UE u applikanti potenzjali. Pajjiżi sħab, l-aktar dawk koperti mill-politika tal-viċinat tal-UE, ikunu eliġibbli għal opportunitajiet ta’ studju u taħriġ, kif ukoll attivitajiet għaż-żgħażagħ.

Implimentazzjoni u parteċipazzjoni

Azzjonijiet taħt Erasmus+ huma maqsumin bejn diċentralizzati (amministrati f’kull pajjiż minn aġenziji nazzjonali) jew ċentralizzati li huma amministrati mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) fi Brussell.

Baġit

Il-baġit totali allokat huwa ta’ EUR 14.775 biljun fuq il-perjodu 2014-2020.

Huwa maqsum kif ġej:

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi “Erasmus+”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport li jħassar Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, pp. 50-73)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1288/2013 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENT RELATAT

Ir-Regolament (UE) 2018/1475 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Ottubru 2018 li jistabbilixxi l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1288/2013, ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE (ĠU L 250, 4.10.2018, pp. 1-20)

l-aħħar aġġornament 25.06.2014