Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (magħruf ukoll bħala patt fiskali)

 

SOMMARJU TA’:

Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja

X’INHU L-GĦAN TAT-TRATTAT?

L-għan ta’ dan il-ftehim intergovernattiv huwa li jsaħħaħ id-dixxiplina baġitarja tal-gvernijiet taż-żona tal-euro wara l-kriżi tad-dejn sovran li bdiet fl-2010.

PUNTI EWLENIN

Dan “il-patt fiskali” jimponi rekwiżiti fuq il-pajjiżi taż-żona ewro dwar il-politiki baġitarji tagħhom. Pajjiżi tal-UE oħrajn jistgħu jipparteċipaw jekk jixtiequ. Mit-28 pajjiż tal-UE, ir-Renju Unit, ir-Repubblika Ċeka u l-Kroazja biss ma ffirmawx il-ftehim. Dan isaħħaħ il-Patt ta’ Stabbiltà u Tkabbir riformat, skont liema

Il-ftehim intergovernattiv għandu 3 għanijiet ewlenin.

 

MINN META JAPPLIKA T-TRATTAT?

It-trattat daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2013.

Sfond

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja tat-2 ta’ Marzu 2012 — mhux ippubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali.

l-aħħar aġġornament 10.03.2014