Linji gwida ġenerali għall-politiki ekonomiċi għall-pajjiżi tal-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1184 — linji gwida ġenerali għall-politiki ekonomiċi tal-pajjiżi tal-UE u għall-UE kollha b'mod ġenerali

SOMMARJU

X'JAGĦMLU L-LINJI GWIDA ĠENERALI GĦALL-POLITIKI EKONOMIĊI?

B'mod konformi mal-Artikolu 121 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill joħroġ linji gwida ġenerali għall-politiki ekonomiċi (BEPGs) għall-ekonomija tal-UE. Dawn huma linji gwida dwar il-politiki makroekonomiċi u strutturali li għandhom l-għan li jikkoordinaw il-politiki ekonomiċi tal-pajjiżi tal-UE sabiex jintlaħqu miri komuni.

Meta jinqraw flimkien mal-linji gwida għall-politiki dwar l-impjiegi tal-pajjiżi tal-UE, li jiġu ppubblikati kull sena taħt artiklu separat (Artikolu 148 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea), huma jiffurmaw il-linji gwida integrati għall-implimentazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020.

PUNTI EWLENIN

Il-kriżi finanzjarja u ekonomika tal-2008 żvelat u ħarrxet dgħjufijiet importanti fl-UE u enfasizzat l-interdipendenza mill-qrib tal-ekonomiji tal-pajjiżi tal-UE. L-aktar sett ta' linji gwida reċenti, dawk tal-2015, ifittex li:

Il-Kunsill jirrakkomanda li l-pajjiżi tal-UE u, fejn xieraq lill-UE inġenerali, jqisu l-linji gwida li ġejjin fil-politiki ekonomiċi tagħhom.

ATT

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (UE) 2015/1184 tal-14 ta' Lulju 2015 dwar linji gwida ġenerali għall-politiki ekonomiċi tal-Istati Membri u tal-Unjoni Ewropea (ĠU L 192, 18.7.2015, p. 27-31)

l-aħħar aġġornament 25.02.2016